Fotocredit:

Årsmøte torsdag 14. april 2016 i Miljøpartiet Dei Grøne Masfjorden

Invitasjon til årsmøte i Miljøpartiet Dei Grøne i Masfjorden torsdag 14. april 2016. kl 19 hos Ragnhild Tveranger. – NB endret dato!!

 

 

 

 

 

16. mars, 2016

Sakliste:

  1. Godkjenning av innkalling og sakliste
  2. Årsmelding 2015
  3. Regnskap 2015
  4. Årsplan 2016-2017
  5. Valg
  6. evnt Innkomne saker

Innledning: Jon Torstein Bakken – Hvorfor ble jeg MDG’er?

Saker du ønsker å ta opp på årsmøtet må være styret i hende innen 2. april 2016. send e-post til mdg@bergfritid.no eller kontakt Arne 41047109

Alle medlemmer, sympatisører og undrende er velkommen. Bare medlemmer har stemmerett.

 

Adresse til Ragnhild: Austfjordvegen 1309, 5981 Masfjordnes tlf 908 23 857